image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2021/1
Sayı: 45
Makale Başlık: Tanzimat Döneminde Askeri Islahatın Kıbrıs’ta Uygulanması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Implementation of Military Reform in Cyprus During the Tanzimat Period
Makale Eklenme Tarihi: 8.6.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Osmanlı yenileşme tarihinde özgün bir yere sahip Tanzimat döneminde birçok yeni kurum oluşturulmuştur. 1571’den bu yana bir Osmanlı adası olan Kıbrıs’ta da Tanzimatın uygulamalarını görmek mümkündür. Mevcut çalışmada Tanzimat döneminde Osmanlı ordu teşkilatı ve askeralma usulü olarak uygulamaya konulan kura sistemi çerçevesinde askerlik hizmetlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik ıslahatın Kıbrıs’ta uygulanması incelenmiştir. Kıbrıslı Hıristiyanların askerlik hizmetleri ile ilişkisi çalışmada yer verilen diğer bir konu olmuştur. Sonuç olarak dönem boyunca Kıbrıs’ta konuşlanan askeri birlik, 1874 senesine kadar Tophâne-i Amire’ye, bu tarihten sonra Birinci Ordu’ya bağlı, Akdeniz kalelerinin savunmasından sorumlu bir topçu alayı dairesinde yer almıştır. Kura usulü ve buna bağlı olarak bedelli askerlik hizmetleri adada da uygulanmıştır. Kıbrıslı Müslümanlar 1863-1871 arası dönemde askerliklerini sadece adada yapma ayrıcalıklarını elde etmişlerdir. 1878’de ada idaresinin İngilizlere devredilmesiyle buradaki Osmanlı ordu mevcudiyeti son bulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: During the Tanzimat (reform) period, which occupies a very unique place in the history of Ottoman Modernisation, many new institutions were established. The Tanzimat reforms were also implemented in Cyprus, which had been an Ottoman island since 1571. In this context, the present study aims to invistigate the implementation and repercussions of reforms in the Ottoman army establishment and the military services that were institutionalized with the initiation of the system of conscription by lot in Cyprus during the Tanzimat Period. Another topic that this work focuses on is the issue of military service by non-Muslim Cypriots. Resultantly, the Ottoman army corps deployed in Cyprus was an artillary batallion. Cyprus artillery batallion was attached to one of the regiments which was responsible for defending the fortresses in the Mediterranean. The regiment was under the command of Tophane-i Amire until 1874, and subseguently of the First Army after 1874. The system of conscription by lot and the military service by payment was also implemented in Cyprus. The Muslim Cypriots had the privilige of performing their military service only in their home country during the period of peace between 1863 and 1871. The Ottoman army in Cyprus ceased to exist when the Bristish assumed control of the island’s administration in 1878.

PDF Formatında İndir

Download PDF