image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2021/1
Sayı: 45
Makale Başlık: Çocukluk Sosyolojisi Tarihi
Makale Alternatif Dilde Başlık: History of Childhood Sociology
Makale Eklenme Tarihi: 8.6.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Sosyolojik çalışmalarda yeni bir araştırma alanını oluşturan çocukluk konusuna olan ilgi özellikle 1980 sonrası dönemde artış göstermiştir. Bu ilginin ortaya çıkmasında sosyolojide mikro ölçekli konuların çalışılmaya başlanmasının etkisi olmuştur. Diğer taraftan özellikle bu dönemden sonra aile içerisinde çocuğun bir “birey” olarak görülmesi de bu ilginin oluşmasında önemli bir paya sahiptir. 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya düzeninin yeniden şekillenmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar çocukların eğitimi, korunması ve hakları konularında bir duyarlılık oluşmasını sağlayarak bu konuda önemli işlevler yerine getirmiştir. Berry Mayall ortaya koymuş olduğu Çocukluk Sosyolojisi Tarihi’nde çocukluğa sosyolojik bakabilmeyi hedeflemiştir. Çocukluk sosyolojisi çalışmalarına derinlik kazandırma peşinde olan Mayall, farklı ülkelerden örneklerle “çocukluk tartışmalarının” nasıl yapıldığını detaylı bir biçimde ele almaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Interest in childhood, which constitutes a new research area in sociological studies, has increased especially in the post-1980 period. The emergence of this interest has been influenced by the study of micro-scale issues in sociology. On the other hand, seeing the child as an “individual” in the family, especially after this period, has an important share in the formation of this interest. International organizations such as UNICEF, which emerged with the reshaping of the world order after the Second World War, fulfilled important functions in this regard by ensuring awareness on the education, protection and rights of children. Berry Mayall aimed to examine childhood sociologically in the History of Childhood Sociology. Mayall, who seeks to add depth to the studies of childhood sociology, handles in detail how childhood discussions are made with examples from different countries.

PDF Formatında İndir

Download PDF