image.jpg

Derginin Adı: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterranean Journal of Humanities
Cilt: 2013/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretiminde Anlamlı Okumayı Etkileyen Unsurlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Factors Affecting Meaningful Reading through Phonetic Based Method
Makale Eklenme Tarihi: 28.03.2014
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: Bu çalışmada Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminde anlamlı okumayı etkileyen unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veriler nitel araştırmalarda kullanılan doküman incelemesi, gözlem ve görüşme yoluyla toplanmıştır. 2012-2013 öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmanın doküman inceleme sürecinde Bolu ili ilköğretim okulları arasından basit şans yoluyla seçilmiş bir ilköğretim okulunda kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından beş yıl süre ile onaylanmış okuma-yazma öğretimi ders kitabı, yardımcı kaynak olarak bir okuma seti ve aynı okulun seçilen bir şubesinin sınıf öğretmeni tarafından hazırlanmış çalışma yaprakları incelenmiştir. İncelenen bu ders materyallerinin Türkçe’ye ses ve anlam açısından uygunluğu ile ilgili Türkçe uzmanlarının görüşüne başvurulmuş ve ilgili bulgular uzman görüşüne bağlı olarak sunulmuştur. Araştırmanın görüşme boyutunda ayrıca, aynı okulun seçilen birinci sınıf şubesi öğretmeni ve öğrencilerinin velileri ile görüşülmüş, araştırmanın gözlem boyutunda da okuma yazma öğretiminde sıkıntı yaşayan 10 öğrencinin okuma süreci gözlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrenci özellikleri, kullanılan yöntem, yöntemin uygulayıcısı olarak öğretmen ve öğretim uygulamaları ve hazırlanmış ders materyallerinin bir bütün olarak ve anlamlı okumayı etkilediği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, according to the results of the survey conducted by the researcher entitled "Variables Which Affect the Success of University Students” artificial neural networks and logistic regression methods’ performances were compared to indicate the estimated future success of the students who are registered to different faculties and programs. The overall academic grades of the students are taken as the dependent variable. The general academic achievement grade average is a permanent variable, it turns out to be a discontinuous variable. The group which was studied with the research which is a relationally browsing model consists of 419 students who were at their 3rd year in the 2011-2012 education and teaching year. This group were students of Ankara University in the departments of educational sciences and Language and History-Geography. According to this study, neural network analysis has a higher right classification probability when compared to logistic regression analysis.

PDF Formatında İndir

Download PDF