image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/22
Sayı: 3
Makale Başlık: Üstün Zekâlılarda Beklenmedik Düşük Başarı (BDB): Özellikler, Etken Faktörler ve Müdahale
Makale Alternatif Dilde Başlık: Gifted Underachievement: Characteristics, Causes and Intervention
Makale Eklenme Tarihi: 1.09.2021
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Beklenmedik düşük başarı (BDB), beklenen ile gözlenen performans arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üstün zekâlılarda BDB’yi ele alarak, kavramla ilişkili tanımları, ölçütleri ve güncel araştırmaları incelemektir. Araştırma, konu hakkında sistematik bir literatür taraması sonrası hazırlanan bir derlemedir. BDB’ye etki eden faktörler arasında, ailevi (ev-içi), kişisel ve okul ile ilgili faktörler ana etkenler olarak öne çıkmaktadır. BDB’ye yönelik müdahalelerde, mentörlük, aile danışmanlığı ve öğretmen desteği gibi uygulamalar literatürde öne çıkmaktadır. BDB’ye yönelik müdahale araştırmalarına önem verilmesi, birey hakkında farklı bilgi kaynaklarına başvurarak, karma yöntemlerle ve bireyi bütüncül olarak ele alan araştırmalara olan ihtiyaç bu çalışma sonucunda ulaşılan göstergelerdir.
Alternatif Dilde Özet: Underachievement is commonly defined as the gap between the expected and observed performance. The aim of this study was to examine the definitions, characteristics, criteria, and intervention of underachievement among gifted students through an extensive literature review. The study covered multiple databases. The main factors that were reported to affect underachievement among gifted students were classified into household-related, personal, and school-related. The methods such as mentoring, family counseling, and teacher support came to the forefront among various underachievement interventions. It was suggested that a more holistic assessment method that would use multiple data points and intervention programs in dealing with underachievement among gifted students needed to be developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF