image.jpg

Derginin Adı: AYDIN TÖMER DİL DERGİSİ
Cilt: 2020/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatım Metinlerinin Sesli Harflerin Yazımı Açısından Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 13.10.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada uluslararası öğrencilerin yazılı anlatım derslerinde yaptıkları sesli harf hatalarının tespiti amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu araştırmaya Türkiye’nin batısında bulunan bir üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezi’ndeki A2 grubundan seçilen 4 kız 6 erkek toplam 10 öğrenci katılmıştır. Bu araştırmanın veri kaynağını A2 grubundaki öğrencilerin yazdıkları yazılı metinler oluşturmaktadır. Araştırma sırasında Türkçe dersi alan öğrencilerin yazdıkları metinler sesli harflerin yazımı açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin genel olarak bazı sesli harflerin yazımında zorlandıkları tespit edilmiştir. Araştırmada uluslararası öğrencilerin özellikle “e” ve “i” sesinin yazımında yanlışlık yaptıkları görülmüş, bu yanlışlıklar üzerine derinlemesine analiz yapılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF