image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2006/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Ailelerin eğitim sürecine katılımına yönelik modeller ve yaklaşımlar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 12.03.2011
Okunma Sayısı: 192
Makale Özeti: School administrators need to work closely with parents (families) in order to help their students catch achievement and deal with their problems in their life. In this resarch has provided some information about parent involvement models and approaches. In this study has been given range of same important issues:Using model and approach for guiding parental involvement, Improving communication and interaction with parents and Improving parental involvement explain the benefits of involving parents in their childrens education and how to overcome the barriers encountered
Alternatif Dilde Özet: Örencilerin toplumsal yaamda baarılı olabilmeleri ve karılatıkları problemlerin üstesinden gelebilmeleri için okulların velilerle ibirlii içinde çalımaları gerekir. Bu aratırmada veli katılımını artırmaya yönelik literatürde yer alan model ve yaklaımları hakkında bazı bilgiler verilmitir, Veli katılımını artırmaya yönelik rehberlik ekilleri, ebeveynlerle iletiim ve etkileim biçimleri gibi bir dizi konunun öneminden bahsedilmitir. Velilerle ibirliinin artırılmasının çocuklarının eitiminde karılatıkları güçlükleri amada salayacaı faydalar açıklanmıtır.

PDF Formatında İndir

Download PDF