image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2022/1
Sayı: 47
Makale Başlık: The Courage to be Disliked
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Courage to be Disliked
Makale Eklenme Tarihi: 18.06.2022
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Originally written in Japanese by Ichiro Kishimi and Fumitake Koga, The Courage to Be Disliked is a book that talks about perennial life questions and the liberation of the mind. Incorporating concepts from Adlerian psychology, this is done through a Socratic dialogue in which the philosopher converses with the youth. Divided into five “conversations,” this book is filled with wise gems, in a non-complicated and very accessible manner, that can be utilized in personal and professional areas. This non-fiction book has sold over three million copies and has been translated into many languages. Because of its very relatable and universal values, it is becoming a modern classic. Many readers even describe the book as transformative and paradigm-shifting. This book is highly recommended to young people and professionals in the arena of counseling, teaching, and social work.
Alternatif Dilde Özet: Orjinali Japon yazar Ichiro Kishimi tarafından yazılan The Courage to be Disliked, daimi yaşam soruları ve düşünce özgürlüğünden bahseden bir kitaptır. Adler psikolojisinin kavramlarını içeren bu kitap, filozofun gençlerle sohbet ettiği Sokratik bir diyalog yoluyla oluşturulmuştur. Beş sohbete bölünmüş olan bu kitap, bilge mücevherlerle doludur, karmaşık olmayan ve erişilebilir şekilde kişisel ve profesyonel alanlarda kullanılabilir niteliktedir. Kurgusal olmayan bu kitap, üç milyondan fazla satmış ve birçok dile çevrilmiştir. Bu çok yönlü ve evrensel değerlerinden dolayı modern bir klasik haline gelmektedir. Hatta birçok okuyucu kitabı, dönüştürücü ve paradigma değiştirici olarak tanımlamaktadır. Bu kitap danışmanlık, öğretim ve sosyal hizmet alanındaki gençlere ve profesyonellere şiddetle tavsiye edilmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF