image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2006/7
Sayı: 1
Makale Başlık: ATATÜRK’ÜN Eğitim ile ilgili görüş ve uygulamalarına toplu bir bakış
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 12.03.2011
Okunma Sayısı: 133
Makale Özeti: In this article, first of all the ideas of Atatürk about education has been discussed. Secondly; the work that was carried out by Atatürk to establish the New Turkish Education System was mentioned harmoniously with these ideas. To that end, especially the determination of the status of education in that period and the matter of the objectives for the new system’s establishment and also the content of the new education programme have been emphasized. Afterwards, the basic aims of the education were introduced and the theoretical and practical activities were mentioned. Lastly, as a necessity for the modern Turkish education and in order to realize these aims, the principles of our education that were determined by Atatürk have been listed
Alternatif Dilde Özet: Bu makalede; ilk olarak Atatürk’ün eitim ile ilgili görülerinden bahsedilmitir. kinci olarak; bu görülere uygun bir biçimde, Atatürk’ün, Yeni Türk Eitim Sistemini oluturmak için yaptıı çalımalar anlatılmıtır. Bu kapsamda, özellikle o dönemdeki eitimimizin durumunun tespiti ile yeni sistemin hangi amaca dönük olarak yapılanması gerektii hususu ve yeni eitim programının içerii vurgulanmıtır. Daha sonra; eitimin temel hedefleri ortaya konulmu ve bu hedeflere ulamak için yapılan teorik ve uygulamadaki çalımalara deinilmitir. En sonunda da hem bu hedefleri gerçekletirmek için, hem de modern Türk eitiminin bir gerei olarak, Atatürk tarafından belirlenmi olan eitimimizin ilkeleri sıralanarak, bunlar hakkında teorikte ve uygulamada neler yapıldıına dair bilgiler verilmitir.

PDF Formatında İndir

Download PDF