image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2022/3
Sayı: 3
Makale Başlık: METİN GÜVEN ŞİİRİNDE RENKLER
Makale Alternatif Dilde Başlık: (USE OF COLORS IN METİN GÜVEN’S POETRY
Makale Eklenme Tarihi: 20.09.2022
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yazınsal yapıtlar içerisinde daha çok şiirde karşılaşılan renk anlatımları duyguların, heyecanların, düşüncelerin ve görüntülerin aktarımında ifade gücüne katkı sağlar. Şairler; imgeler ve izlekler oluşturabilmek, duygu çağrışımı yaparak anlama güç katabilmek için şiirlerinde renk ifade eden sözcüklerden yararlanırlar. Bu çalışmada Metin Güven’in on üç şiir kitabı incelenmiş ve fişleme yöntemiyle şairin kullanmış olduğu renkler tasnif edilmiştir. Greimas’ın duyuşsal ulam kategorisinden yararlanarak her rengin anlamı; olumlu, betimsel ve olumsuz olarak incelendikten sonra alışılmamış bağdaştırmalı kullanımlar belirlenmiştir. Renk kullanımları tahlil edilirken yalnızca göndergesel renklere yer verilmeyip ayrıca renkler ve tonları üzerinden gidilerek şiirler analiz edilmiştir. Sonuç itibarıyla şiir hakkında özgün kanaatlere sahip olan şairin şiir dilinde kullanılan her renk sözcüğünün belli anlamsal karşılıkları ifade ettiği; renklerin olumlu, olumsuz ve betimsel karşılıkları olduğu ayrıca şairin renk ifade eden sözcüklerden faydalanırken özgünlüğü yakaladığı anlaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Expressive use of colors, most encountered in poetry among all literary works, contributes to the turn of expression in conveying thoughts, emotions, excitements, and images. Poets utilize the words that express colors in their poems to amplify the meaning through the association of emotions and to form images and themes. In this study, thirteen of Metin Güven’s books were scrutinized and the colors used by the poet were assorted by the technique of profiling. Unusually associated uses of colors were identified after analyzing the meaning of each color - positive, descriptive, and negative – through the use of Greimas’ category of effective grouping. While analyzing the use of colors, not only were the referential colors included but also the poems were analyzed using colors and their hues. Consequently, it is understood that all the colors used by the poet who has unique convictions for poems have some specific meanings, colors have positive, negative and descriptive references and the poet managed to be original using expressions of colors.

PDF Formatında İndir

Download PDF