image.jpg

Derginin Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2022/24
Sayı: 42
Makale Başlık: İtalyan İrredentizmi ve Güney Tirol Sorunu
Makale Alternatif Dilde Başlık: Italian Irredentism and The South Tyrolian Problem
Makale Eklenme Tarihi: 31.01.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada İtalya ile Avusturya arasındaki ihtilaflı bir bölgeyi ihtiva eden Güney Tirol Sorunu, İtalya’nın irredentist politikaları bağlamında ele alınmıştır. Bu noktada İtalya’nın irredentist politikaları dönemin şartları ve siyasî iklime göre nasıl ve hangi araçlar kullanılarak gelişmiştir sorusuna cevap aranmıştır. Tarihsel analiz metodunun kullanıldığı çalışmada İtalyan irredentizminin Güney Tirol’a yansımaları iki başlıkta değerlendirilmiştir: Birinci başlıkta ilhak ve sonrasında İtalya’daki Faşist yönetimin bölgeye yönelik irredentist politikalarının nasıl oluştuğu; ikinci başlıkta ise, İkinci Cihan Harbi sonrası dönemde İtalya’nın Güney Tirol’e yönelik kazanımlarını korumaya matuf politikaları mercek altına alınmıştır. Sonuç itibariyle İtalya, Birinci Cihan Harbi esnasında uluslararası politikadaki güç dengesini de gözeterek ilhakı realist bir zeminde gerçekleştirmiştir. İki savaş arası dönemde ise bölgede İtalyanlaştırma politikaları, faşist rejimin uygulamaları doğrultusunda ivme kazanmıştır. Post irredentist dönem olarak İkinci Cihan Harbi sonrasında ise, Avusturya’nın etkinliğini arttırarak bölgedeki sorunları uluslararası arenaya taşıması, İtalyan politikalarını korumacı bir pozisyonda şekillendirmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study discusses the South Tyrolean problem, which refers to a disputed region between Italy and Austria, in the context of Italy's irredentist policies. An answer to the question of how and by which tools Italy's irredentist policies developed in line with the conditions of the period and the political climate was sought. The historical analysis method was adopted and the Italian irredentism and its reflections on South Tyrol were evaluated on two grounds. First, the formation of the irredentist policies of the Fascist administration in Italy towards the region after the annexation were examined. Second, the policies to protect Italy's gains in South Tyrol in the post-World War II period were studied. It was concluded that Italy acted according to the balance of power in international politics and carried out the annexation on a realistic basis. As a post irredentist term, after the Second World War, Austria, increased its effectiveness, brought the problems in the region to the international arena, which led the Italians to adopt a protective position.

PDF Formatında İndir

Download PDF