image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 1
Makale Başlık: ÇILDIR İLÇE MERKEZİ AĞZINDA ÜNSÜZLERLE İLGİLİ BAZI SES OLAYLARI (BENZEŞME, İKİZLEŞME, DÜŞME VE TÜREME)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.04.2023
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Türkiye Türkçesi ağızları üzerine hazırlanan çalışmaların başladığı XIX. yüzyılın ikinci yarısından içinde bulunduğumuz zaman dilimine kadar yerli ve yabancı olmak üzere birçok araştırmacı tarafından saha araştırmalarına dayanan ağız incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de hazırlanan ağız incelemeleri ise özellikle seksenli ve doksanlı yıllardan itibaren sayı ve nitelik açısından ivme kazanmıştır. Hazırlanan ağız çalışmalarının tamamı, sonraki aşamalar için yol gösterici niteliktedir. Ancak ağız incelemelerinde çeşitli sebeplere bağlı olarak Türkiye sınırları içindeki her yörenin ağız özellikleri üzerine hazırlanan çalışmalar özellikle nicelik bakımından dengeli değildir; bazı ağız yöreleri farklı zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından birkaç defa incelenirken bazı yöreler için bu durum söz konusu değildir. Üzerine hazırlanan inceleme sayısı sınırlı ağızlardan biri de Doğu grubu ağızları içinde yer alan ve bugün Ardahan iline bağlı olan Çıldır merkez ağzıdır. Bu çalışmada daha önce tarafımızca hazırlanan bir yazıda ses bilgisi açısından ünlü ve ünsüz değişmeleri ele alınan Çıldır ilçe merkezi ağzında ünsüzlerle ilgili benzeşme, ikizleşme, düşme ve türeme hadiselerine yer verilecektir. Çalışmada yer verilen örnekler, tarafımızca farklı tarihlerde yapılan saha araştırmalarına dayanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF