image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 1
Makale Başlık: RUS FOLKLORUNDA BABA YAGA KARAKTERİNİN ÇİFT YÖNLÜLÜĞÜ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.04.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Baba Yaga, Slav mitoloji ve folklorunda sıkça karşımıza çıkan ana karakterlerden biridir. Olağanüstü güçlere sahip büyücü-cadı olarak betimlenen Baba-Yaga, karanlık ormanda tavukayaklı kulübesinde yaşayan yabani ve yaşlı bir görünüme sahip kadın olarak tasvir edilir. Bir taraftan korku uyandıran, küçük çocukları ve gençleri tuzağa düşürmeye çalışan kötü cadı olarak tasvir edilen bu anti-kahraman, diğer taraftan kötü görünüp aslında yol gösterip, yardım etmeye çalışan bir tip olarak iki yönlülüğü ile dikkat çekmektedir. Bu makalede, özellikle Rus halk masallarından Baba Yaga karakterinin temel tiplemeleri incelenmiştir. N. V. Novikov’un detaylandırmaları ile V. Propp’un yapmış olduğu sınıflandırma temel alınarak, Baba Yaga’nın antropolojik ve kronotop özelliklerine ve onun masallardaki görevlerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Karakterin arketipsel bağlamda incelenmesine ve onun Slav mitolojisindeki mitolojik öncülerine dayandırılarak Baba Yaga’nın özelliklerinin çift yönlülüğü kanıtlanmaya çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF