image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 4
Makale Başlık: KÖK DEĞERLER VE VERİLMEK İSTENEN İLETİLER BAĞLAMINDA ANİMASYONLARIN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 10.01.2024
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, MEB’in “Her Çocuğun İzlemesi Gereken 16 Animasyon Film” listesi içerisinden seçilen dört animasyon filminin kök değerler ve verilmek istenen iletiler açısından incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. “Moana, Tüylü Kaçak, Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın ve Ratatouille” animasyonları ileti ve değerler açısından incelenmiştir. Verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Animasyonlarda toplam 80 adet değer ve ileti belirlenmiştir. Değer ve iletilerin yer alma sıklıkları incelenmiş ve en fazla kültürel değerlere değinildiği görülmüştür. Animasyonlarda yer alan değerler ve frekansları tablolar şeklinde sunulmuştur. Genel anlamda animasyonların değer öğretiminde önemli bir yere sahip olduğu ifade edilebilir. Animasyon vb. içeriklerde daha fazla değere vurgu yapılması gerektiği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF