image.jpg

Derginin Adı: ASOSOURNAL
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: ATANAMAMA NEDENİYLE FARKLI BİR MESLEĞE YÖNELEN İŞSİZ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: A STUDY ABOUT UNEMPLOYED TEACHERS WHO LEANED TO DIFFERENT PROFESSION BECAUSE OF BEING NOT RECRUITED AS TEACHER
Makale Eklenme Tarihi: 15.04.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, atanamayan öğretmenlerin algılarına göre atanamama ve işsiz olma nedenlerini ve atanamadıkları süreç içinde işsiz kalmanın yarattığı durumla başa çıkmada kullandıkları yöntemleri belirlemektir. Tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma grubunu İŞKUR tarafından düzenlenen bir meslek edindirme kursuna devam eden 104 işsiz öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma için gereken veri, araştırmacı tarafından üretilen anket ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, yöneticilerin ve sınav uygulayıcılarının adaletli olmadığını düşündükleri ortaya çıkmaktadır. Genel sınavların adaletli uygulanmadığı ve sosyal ilişkilerinin iş bulmak için yeterli olmadığı görüşünde Kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı fark vardır. Öğretmenler işsizlikle başa çıkmada en çok farklı bir alanda meslek edinmeyi deneme; arkadaşlarıyla sıkıntısını paylaşarak rahatlamaya çalışma; işsiz oluşuyla ilgili rahatsız edici imalar duyacağı kişilerden kaçma yoluna gittiği ortaya çıkmıştır. Son olarak, atanamama nedeniyle işsiz oluşundan dolayı duyduğu öfkeyi sık sık dışa vurmada, İşsiz oluşuyla ilgili rahatsız edici sözler duyacağı kişilerle bir araya gelmekten kaçınmada ve intihar etmeyi denemede cinsiyete göre anlamlı fark bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is identifying reasons of being not recruited of teachers and their methods to deal with unemployment because of being not recruited according to their perceptions. Study group of the study, which was screening model, involves 104 unemployed teachers who attended to the course hold by ISKUR. The data was gathered through a questionnaire developed by the author. The results showed that the teachers believed both administrators and general exams were unjust. There were significant differences between the perceptions of male and females on account of the ideas that the general exams were unjust, and social relations were inadequate to find job. Besides, the teachers try to learn different proficiency; share their stress with their friends; and keep away from people who imply for their unemployed condition. Finally the results revealed that there were significant differences between the perceptions of males and females on account of the ideas that disclosing his/her anger, avoiding meeting with people who might say something related to his/her unemployment, ant trying committing suicide.

PDF Formatında İndir

Download PDF