image.jpg

Derginin Adı: ASOSOURNAL
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: AMERİKALI BİR MİSYONER: SAMUEL MARINUS ZWEMER
Makale Alternatif Dilde Başlık: AN AMERICAN MISSIONARY TO ISLAM: SAMUEL MARINUS ZWEMER
Makale Eklenme Tarihi: 15.04.2014
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: “İslam’ın Elçisi” lakabıyla tanınan Samuel Marinus Zwemer (12 Nisan 1867 – 2 Nisan 1952) ABD asıllı misyoner ve din bilginidir. Ailesinin teşvikiyle Hıristiyanlık dinini dönemin en iyi okullarında öğrenen Zwemer, İslam’ı da Arap ülkelerine seyehat ederek dönemin ünlü hocalarından Arapça’yı ve diğer din derslerini tedris etmiştir. Ona göre Müslümanları Hıristiyanlık dinine kazandırmanın en kolay yolu İslam’ı ve müslümanları yakından tanımakla mümkündür. Zwemer, Arapça’ya ve İslam kültürüne vakıf olduktan sonra misyonerlik faaliyetlerinde bulunmak üzere 1890 yılından itibaren Basra ve Bahreyn başta olmak üzere Arabistan bölgesinde hizmet etmiştir. 1913-1929 yılları arasında da Mısır’da faaliyetlerde bulunan Zwemer Asya’da bulunan Müslüman ülkelere de gitmeyi ihmal etmemiştir. Tüm hayatını insanları özellikle Müslümanları Hıristiyanlaştırmaya adayan Zwemer 1929-1937 yıllarında ağırlıklı olarak Princeton Üniversitesinde Dinler Tarihi ve Misyonerlik dersleri vererek geçirmiştir. Amerikan Missionary Society (Amerikan Misyoner Cemiyeti) çatısı altında hizmet eden Zwemer’in yayınlandığı pekçok kitabı ve makaleleri bulunmaktadır. Misyonerlik adına yayınlanan The Moslem World’da otuz beş yıl boyunca yazarlık ve editörlük yapmıştır. Kırk yıldan fazla İslam ülkelerini dolaşarak misyonerliğe hizmet eden Zwemer’in aracılığıyla sadece oniki kişi Hıristıyanlık dinine geçmiştir. Onun bıraktığı öğretiler sonraki nesillerde ve günümüzde Amerika’daki kolejlerde ve misyoner yetiştiren okullarda yoğun ilgi görmektedir. Bu makalede Zwemer’in hayatı, misyonerlik faaliyetleri ve İslam hakkındaki düşüncelerine dair genel bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Makalenin sonunda ise Zwemer’in yayın hayatına kazandırdığı eserlerin isimleri yayın tarihleriyle birlikte verilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Samuel Marinus Zwemer (1867–1952) was an American missionary who became known as the “Apostle to Islam” for his strenuous, if not always successful, evangelization efforts in Islamic countries. He attended Hope College in Holland, Michigan, and the New Brunswick Seminary in New Jersey. In 1889 he and a classmate founded the American Arabian Mission, which later received sponsorship from the Reformed Church, and the next year he departed for the Arabian Peninsula. He influenced subsequent generation of missionaries to the Muslim world. Zwemer never ceased to contend for the finality of Christ. Though unusually prolific as a writer and effective in recruiting missionaries and inspiring interest in missions, particularly in the Muslim world, Zwemer saw only a few Muslims openly profess the Christian faith. This article will look at his view of Islam and Its teachings. He believed that moving away from Islam implied progress and moving toward Islam equated regress.

PDF Formatında İndir

Download PDF