image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2006/9
Sayı: 16
Makale Başlık: AYVALIK VE BURHANİYE İLÇELERİNİN YAT TURİZMİ ARZI VE SORUNLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.03.2011
Okunma Sayısı: 22
Makale Özeti: Yat turizmi genel olarak, insanların eğlenmek, dinlenmek, spor yapmak başta olmak üzere, çok çeşitli nedenlerle çekiciliği olan yerleri kapsayan bir güzergah boyunca yatla gerçekleştirdikleri seyahatlerdir. Çalışmanın amacı, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinin yat turizm olanaklarını tespit etmek ve sorunlar n ortaya ç kart larak çözüm yollar n n bulunmas › › › › › ›n› sağlamaktır. Tarih, kültür ve doğasıyla farklı turizm çeşitlerinin uygulanabilme olanağının bulunduğu yörede, yatlar kendi yataklarını taşıyan küçük lüks ve yüzen bir otel oldukları için, son yıllarda betonlaşmaya maruz kalan kıyı şeridinin taşıma kapasitelerini zorlayan olumsuz gelişmelere alternatif, yat turizmi ortaya çıkmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF