image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2007/10
Sayı: 17
Makale Başlık: ATATÜRK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE TÜRKÇE DEVRİMİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.03.2011
Okunma Sayısı: 35
Makale Özeti: Araştırmanın Temelleri Atatürk ilke ve devrimleri; Türk devrimi, Türk dili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili Atatürk ve sonras› yazarlar ve eserler Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1925 yılından itibaren başlayan laikleşme sürecinin (tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitim birliği, halifeliğin kaldırılması) yeni Türk alfabesinin kabulü ve Türk dilinin özleştirilmesi çabalan üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma, ayrıca, "Türk Devrimi"nin göz bebeği Türk Dil Kurumu'nun laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin sağlamlaştırılmasında ve Türk dilinin eğitim ve bilim dili haline gelmesinde üstlendiği görevleri "Türk Devrimi"nin en karakteristik özelliklerinden yola çıkarak yorumlamaya çalışacaktır. "Türk Devrimi"nin temel kaynağının, vaktiyle aşağılanıp horlanan Türk ulusu olduğunu savunan bu çalışma, "Türkçe Devrimi"nin de doğrudan doğruya cumhuriyet düşüncesiyle örtüştüğünü ve demokratik bir tutum üzerine inşa edildiğini de savunmaktadır. Veri Kaynaklar› Türk devrimi, Türk dili ve Türk Dil Kurumu ile ilgili Atatürk ve sonras› yazarlar ve eserler. Ana Tartışma 1925 yılından itibaren başlayan laikleşme süreci (tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitim birliği, halifeliğin kaldırılması), yeni Türk alfabesinin kabulü ve Türk dilinin özleştirilmesi çabalan üzerinde etkili olmuştur. Türk Dil Kurumu, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin sağlamlaştırılmasında ve Türk dilinin eğitim ve bilim dili haline gelmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Sonuçlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 1925 yılından itibaren başlayan laikleşme süreci (tekke ve zaviyelerin kapatılması, eğitim birliği, halifeliğin kald›nlmas›), yeni Türk alfabesinin kabulü ve Türk dilinin özleştirilmesi çabalan üzerinde etkili olmuştur. "Türk Devrimi"nin göz bebeği olan Türk Dil Kurumu, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin sağlamlaştınlmasmda ve Türk dilinin eğitim ve bilim dili haline gelmesinde önemli görevler üstlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF