image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2008/11
Sayı: 19
Makale Başlık: AHMET MİDHAT EFENDİ’NİN ESERLERİNDE DÜSMÜS KADINA UZANAN EL: MİHNETKESAN ve HENÜZ ON YEDİ YASINDA
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 22.03.2011
Okunma Sayısı: 14
Makale Özeti: Arastırmanın Temelleri: Büyük bir bölümü Balıkesir sınırları içinde kalan Kaz Dagları, Problem Durumu: Ahmet Midhat Efendi, Tanzimat’tan itibaren batı etkisinde degismeye baslayan edebiyatımızın en önde gelen sahsiyetlerinden biridir. Roman, tiyatro, hikâye, anı, seyahat yazısı, tenkit, deneme, gazete makalesi gibi çogu o dönemde Türk edebiyatı için yeni olan edebî türlerde eserler vermistir. Tanzimat’la birlikte batılılasma kavramı ile tanısan Türk toplumunu, eserleri aracılıgıyla, egitmeyi en önemli görevi kabul etmistir. Ahmet Midhat Efendi’nin eserlerinde ele aldıgı konuların basında yeni bir kimlik kazanmaya çabalayan Türk toplumunda kadının konumu ve yasantısı ile ilgili hususlar gelir. O dönemde hem Türk toplumu hem de Türk edebiyatı için çok yeni olan düsmüs kadına acıma ve onu topluma kazandırma temasını isledigi Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yasında adlı eserleri bu konudaki çarpıcı örneklerdir. Ahmet Midhat Efendi, bu eserleri aracılıgıyla, fuhus âlemine düsen genç kız ve kadınların büyük bir kısmının çaresiz, kurtulusundan ümidini kesmis, acınası insanlar olduguna dikkati çeker. Düsmüs kadına katı kaideci ahlâk anlayısı ile degil, insanî ahlâk anlayısı ile yaklasılması, onu kurtarmak için çaba harcanması gerektigine isaret eder. Genç kız ve kadınların egitilmelerinin önemi ve fuhsun ortadan kalkması için basta erkeklerin olmak üzere toplumun görevleri üzerinde durur. Arastırmanın Temeli: Ahmet Midhat Efendi’nin Eserlerinde Düsmüs Kadına Uzanan El: Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yasında Arastırmanın Amacı: Bu çalısmada yazarın, Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yasında adlı eserlerinin düsmüs kadına acıma ve onu kurtarma teması açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Veri Kaynakları: Ahmet Midhat’ın Mihnetkesan ve Henüz On Yedi Yasında adlı eserleri Sonuçlar: Sonuç olarak, Ahmet Midhat Efendi’nin bu çalısmaya konu olan iki eserinde de düsmüs kadın temasını devri için çok yeni, hiç alısılmadık bir bakıs açısı ve üslupla ele aldıgı, bu toplumsal yaranın sarılabilmesi için son derece insanî bir yaklasım ve her zamanki babacan tavrı ile incelikli bir gayret sarf ettigi söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF