image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2008/11
Sayı: 19
Makale Başlık: AMAT’TA YAPI VE SİMGELER
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 22.03.2011
Okunma Sayısı: 89
Makale Özeti: Arastırmanın Temelleri: Türk romanının son dönem dikkate deger eserlerinden olan Amat yapı ve simgeleri açısından zaman ve insan iliskisine yaslanır. Arastırmanın Amacı: Felsefe ve fantastik iliskisine yer veren romanın düz gerçekligi asan bir dünya kurdugu ve yanı basında yıgın edebiyatı kategorisinde sayılamayacak bir birikim ve edebi seviye tasıdıgı görülmektedir. Roman, insanın degismez problemi olan hayat-ölüm çizgisine, Seytanın düzeni ve Kurtarıcı insan ekseninde yaklasır. Döngüsellik ve zaman, sayı ve sifreler aracılıgıyla ilerler. Bütün bu yapı çogulcu bir anlatma benimsenerek bir oyuna dönüstürülür. Veri Kaynakları: “Amat” romanı, postmodern anlatma biçimi, dinî ve mitolojik simgeler olarak belirlenmistir. Ana Tartısma: Amat romanı geçmis birikimi bu günün dünyasına ve kültür sartlarına hangi yapı ve simgeler aracılıgıyla iletmektedir? Burada yazarın bir amacı var mıdır? Sonuçlar: Postmodern anlatma gerçege yeni bir anlam yüklemekte, insanı modernin bilgisinden özü degistirilmis geleneksel bilgiye götürmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF