image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 1
Makale Başlık: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 6. VE 7. SINIF FEN BİLGİSİ DERS KİTABI ‘VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER’ ÜNİTESİ ANAHTAR KAVRAMLARININ ANALİZİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE ANALYSIS OF THE KEY CONCEPTS OF THE UNIT “SYSTEMS IN OUR BODY” IN 6th AND 7th GRADE NATIONAL EDUCATION SCIENCE COURSE BOOKS
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Hazırlanacak olan ders kitaplarına ışık tutmak ve geliştirilmelerine katkı sağlamak amacıyla, 2011-2012 ve 2012-2013 öğretim yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere dağıtılmış olan 6. ve 7. sınıf Fen Bilgisi ders kitaplarında (öğrenci ders ve çalışma kitapları ile öğretmen kılavuz kitabı) yer alan “Vücudumuzda sistemler” ünitesi doküman inceleme yöntemiyle incelenerek farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla MEB kitaplarında değişen ve değişmeyen anahtar kavramların analizi edilerek kullanım sıklıkları belirlenmiş frekans ve yüzde dağılımları yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucu ders kitaplarında incelenen anahtar kavramlarda farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Şöyle ki 2011-2012 öğretim yılında bazı anahtar kavramların ders kitaplarında kullanılmazken 2012-2013 öğretim yıllında anahtar kavramların tamamı ders kitaplarda kullanılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The unit of “Systems of our Body” which takes place in 6th and 7th grade course books (student’s books, workbooks and teacher’s book), which were distributed to the students by the Ministry of National Education (MNE) in the academic years of 2011-2012 and 2012-2013, has been analyzed to determine to the differences with document analysis method in order to enlighten and contribute to the development of course books that will be prepared. For this purpose, it has been stated the analysis of changing and unchanging key concepts has been carried out, their frequency of usages have been determined and the frequency and percentage of occurrence have been studied of MNE’s books. As a results of our study some changes were noticed in the key concepts. Although some key concepts were not used in the course books of the academic year of 20111-2012, these key concepts were thoroughly used in the course books of the academic year of 2012-2013.

PDF Formatında İndir

Download PDF