image.jpg

Derginin Adı: Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 1
Makale Başlık: MATEMATİK TARİHİ SINIFLARDA NASIL KULLANILABİLİR?: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: HOW CAN BE USED HISTORY OF MATHEMATİCS IN MATHEMATICS CLASS?: SOME ACTIVITIES
Makale Eklenme Tarihi: 26.06.2014
Okunma Sayısı: 30
Makale Özeti: Bu çalışmada matematik sınıflarında tarihsel içeriğe nasıl yer verilebileceği etkinlik örnekleri sunularak açıklanmaya çalışılmıştır. Etkinlikler, öğrencilerin farklı zamanlarda ve farklı kültürler tarafından kullanılan  (pi) irrasyonel sayısının ondalıklı değerindeki değişimi görmeleri, matematiğin durağan bir bilim olmadığını, farklı kültürlerin yaptıkları matematiğin farklı olduğunu ve matematiğin gelişimine katkı sağladıklarını anlamaları amacıyla hazırlanmıştır. Bu özelliği ile etkinlikler, matematik tarihinin “amaç” olarak kullanımına hizmet etmektedir. Bunun yanında öğrenciler, Babil’de ve Eski Mısır’da kullanılan pi sayısının değerini bulurken, modern matematiksel ifadeler ve modern çözüm yollarından yararlanmışlardır. Bu özelliği ile etkinlikler matematik tarihinin “araç” olarak kullanımını yansıtmaktadır. Hazırlanan etkinliklerin öğretmenlere ve öğretmen adaylarına matematik tarihinin “amaç” ve “araç” olarak nasıl kullanılabileceği konusunda yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: At this education implementation, it is expected from the students to observe the change in decimal values of  (pi) irrational number value which is used in different cultures in different times, to understand that mathematics is not a stable science, the mathematics which is made by different cultures are different and these differences contribute to the development of mathematics. With this speciality, this activity serves for the use of history of mathematics as a “goal”. Besides this, the students have benefited from the modern mathematical statements and modern solution ways when finding the decimal values of number (pi) number which was used in Babylonia and Ancient Egypt. This situation requires the solution of a problem which is taken from the history, with the modern method by the students. With this speciality, this activity reflects use of history of mathematics as a tool. It is thought that the prepared activity will enlighten the teachers and teacher candidates about the using method of history of mathematics as a “goal” and as a “tool”.

PDF Formatında İndir

Download PDF