image.jpg

Derginin Adı: ASOSOURNAL
Cilt: 2014/2
Sayı: 3
Makale Başlık: AZERBAYCAN”IN TARIM SİSTEMİNİN EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİNİ BAZI KONULARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: (SOME ISSUES OF ECONOMIC ASSESSMENT OF AGRICULTURAL SYSTEM IN AZERBAIJAN )
Makale Eklenme Tarihi: 15.07.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Azerbaycan Cumhuriyet bağımsızlığını kazandıktan sonra tarım sektöründe reformları gerçekleştirmek için ihtiyaç yarandı. Tarım sektörde yapılan reformlarından sonra tarım arazilerinin kullanılmasında oluşan sorunlar günümüzde önemli boyut almşıtır. Hükümet tarafından uygulanan ilgili eylem planları tarım sektörde yukarıda belirtilen sorunların çözümünde bazı ilerleme kaydettiştir, ama genel olarak sorunları bilimsel bakış açısından çözümsüz kalmıştır. Bunu göz önünde bulundurarak, biz bu makalede tarımda en önemli sorunlardan biri olarak ekonomik açıdan yeni ürün yetiştiriciliği sisteminin oluşumu değerlendiririk. Makalede bağımsızlık kazandıktan sonra yeni bir ekonomik sistem Azerbaycan'da tarım sisteminin oluşumu ve etkileyen faktörler uygulama düzeyinde ele alınmıtır. Ayrıca tarım sisteminin tanıtımın sonuçları çiftliklerin somut örneğinde değerlendirili ve teknolojinin geliştirilmesinin tarım sisteme ektileri kayd edilir.
Alternatif Dilde Özet: After gaining independence, there was a need to carry out reforms in agricultural sector of Azerbaijan. The first years after the undertaken reforms use of agricultural lands has become one of actual problems of the day. Though there was made certain progress in agrarian sector thanks to relevant actions implemented by the government, but in general the problems in solution of abovementioned issues remained unsolved from scientific viewpoint. Taking this into consideration, we will try to assess formation of new crop husbandry system from economical viewpoint as one of the most important problems in agriculture. The paper discusses the formation of agricultural system in Azerbaijan in new economic system after gaining independance, and implementation level of factors affecting it. Moreover, the results of introduction of agricultural system is evaluated in concrete example of farms and affect of intensive technology to development of agricultural system is justified.

PDF Formatında İndir

Download PDF