image.jpg

Derginin Adı: Route Educational & Social Science Journal
Cilt: 2014/2
Sayı: 2
Makale Başlık: A GENERAL OUTLOOK TO THE STUDIES ON THE ANXIETY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Makale Alternatif Dilde Başlık: YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KAYGI ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ
Makale Eklenme Tarihi: 24.07.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: The aim in this study is to support the studies on foreign language anxieties by synthesizing the foreign language teaching studies in Turkey and in other countries in general. A qualitative research design was employed. The evaluation and presentation of the domestic and international studies on the anxiety of foreign language can be useful especially to academicians, and the instructors teaching Turkish as a foreign language, and to the scientists studying on the anxiety in foreign language teaching. A document analysis method was used to collect data. In this study, the anxiety of foreign language is briefly defined, and primarily the definition of the anxiety of foreign language first introduced by Hortwiz et al in 1986 (Foreing Language Anxiety), and other examples of the studies on the anxiety of foreign language that covered the physical and emotional reactions of the anxiety of foreign language, the role of anxiety in learning foreign language, and the anxiety of speaking a foreign language in various countries including Turkey, Japan, Philippines, Taiwan, Greece, and India are given. This study also includes a general outlook to, and evaluation of the studies on the anxiety of foreign language. The studies on the anxiety of reading and test, the anxiety of verbal communication, and the relation between the anxiety of test and success in learning English made at the Turkish universities were analyzed to evaluate the anxiety studies made in Turkey.
Alternatif Dilde Özet: Çalışmada; Türkiye içinde ve dışında yabancı dil öğretimi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar hakkında genel bir sentez yapılarak yabancı dil kaygı çalışmalarına katkı yapılması amaçlanmıştır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen yabancı dil üzerine gerçekleştirilmiş kaygı çalışmalarının genel bir değerlendirme yapılarak sunulmasının özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine çalışan akademisyenlere ve yabancı dil öğretiminde kaygı üzerine çalışan bilim insanlarına yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırma, nitel (qualitative) modelle tasarlanmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, Hortwiz ve arkadaşlarının 1986 yılında gerçekleştirmiş olduğu ve yabancı dil kaygısı ifadesini kaygı literatürüne kazandıran Yabancı Dil Sınıf Kaygısı adlı çalışma başta olmak üzere, yabancı dil kaygısı temalı pek çok çalışma incelenmiştir. Yabancı dil kaygısının fiziksel ve duygusal tepkileri, yabancı dil öğreniminde kaygının rolü, yabancı dilde konuşma kaygısı gibi konuları ele alan Türkiye dışından Japonya, Filipinler, Tayvan, Yunanistan, Hindistan gibi farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş yabancı dil kaygısı çalışmalarına örnekler verilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmalara yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada Türk üniversitelerinde gerçekleştirilmiş yabancı dil öğretiminde okuma ve test kaygısı, sözlü iletişim kaygısı, İngilizce öğrenimine yönelik sınav kaygısı ve başarı arasındaki ilişki gibi araştırma konularına sahip çalışmalar incelenerek Türkiye’de gerçekleştirilen kaygı çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF