image.jpg

Derginin Adı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2001/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Almanca Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Ortaçlı Yapı Oluşturmada Dil Eğitimi Geçmişlerine Bağlı Sözdizimsel Tercihleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Almanca Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Ortaçlı Yapı Oluşturmada Dil Eğitimi Geçmişlerine Bağlı Sözdizimsel Tercihleri
Makale Eklenme Tarihi: 5.08.2014
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu deneysel çalışmada farklı dil eğitimi ve deneyimlerine sahip iki grup öğrencinin sözdizimsel tercihlerinde dilsel girdi bağımlı özellikler gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Farklı dil girdileri nedeniyle sorun teşkil ettiği düşünülen ortaçlı yapılar öğrenimlerinin tümü Türkiye'de gerçekleşmiş denekler tarafından göreceli olarak istenen biçimde oluşturulurken, Lise 1'e kadar Almanya'da eğitim görmüş denekler yan tümceli ve sıralı tümceler kurmuşlardır. Bu küçük ölçekli çalışmanın bulguları farklı dil girdileri ve deneyimlerin farklı sözdizimsel yapı tercihine yol açacağı varsayımını doğrulamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF