image.jpg

Derginin Adı: Studies of The Ottoman Domain
Cilt: 2014/4
Sayı: 7
Makale Başlık: ANA DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE SEVİYELENDİRİLMİŞ OKUMA KİTAPLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Reading Book Bands for Teaching Turkish
Makale Eklenme Tarihi: 19.08.2014
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Okuma alışkanlığı kazandırılmasıyla ilgili diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de defarklı çalışmalar yapılmaktadır. İstatistiksel olarak bakıldığında Türk okuyucularının kitapla ilişkisi düşündürücü durumdadır. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının zorunlu eğitim sürecine eklediği okuma kitapları gerekse yayınevleri tarafından yayınlanan kitaplarla zengin bir çeşitlilik sözkonusu olmasına rağmen hala okuyan ve yazan bir medeniyet çizgisini yakalamada dünya ortalamasının gerilerinde yer almak başka bir çözüm olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Gelişmiş ülkeler arasında İngitere’de okuma alışkanlığı oldukça iyi bir seviyededir. Bu yazıda, Türkiye ve İngiltere’de okuma becerisinin ilerletilmesi ve alışkanlığının kazandırılmasına yönelik kullanılan materyaller karşılaştırılarak iki ülke arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerini ilerletmek ve yaşlarına uygun çocuk edebiyatı ürünlerini kolayca okuyup anlayabilmeleri için İngiliz ilkokullarında yürütülen ‘reading book band’ sistemi tanıtılacaktır. Türkiye’de sınıf düzeyinde oluşturulmuş okuma kitaplarındaki seviyelerin öğrenciye katkısı üzerinde durularak İngiltere modelinin Türk ilkokullarına uyarlanmasına dair bazı teklifler sunulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Different studies have been carried out so far on the purpose of getting people to gain reading habits in Turkey as in other countries. Being considered statistically, Turkish readers’ relationship with books is thought-provoking. Although there has been a diversity in books both because of the books presented by the Ministry of Education in relation to the compulsory education process and the books published by the publishers, remaining behind the developed countries in world rankings in terms of being a civilisation of many readers and writers has brought the question of whether there is another solution to this problem or not into the agenda. Among developed countries, United Kingdom has quite good reading habits’ level. In this paper, improving pupils’ reading habits and the materials utilized to achieve this purpose in UK and in Turkey will be compared and the differences between the two countries will be tried to be discovered. In order to get the pupils’ to improve their reading skills and to easily understand children literature appropriate for their age, the “book band” system which is conducted in British primary schools will be introduced. By pointing out the effectiveness of Turkish reading books which are composed according to year groups, certain suggestions will be put forward for adapting British model to the Turkish primary schools.

PDF Formatında İndir

Download PDF