image.jpg

Derginin Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2007/8
Sayı: 2
Makale Başlık: AYRINTILAMA KURAMINA DAYALI BİR ÖĞRETİMDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 22.03.2011
Okunma Sayısı: 37
Makale Özeti: The purpose of this study is to examine the effects of the design on retention learning and achievement of students, which was formed by using mnemonics as cognitive strategy activators suggested by Elaboration Theory of Instruction (ETI). The sample of the study was composed by 54 secondary year students in two groups, who attend Ahi Evran Un., Faculty of Education, Social Sciences Teacher Ed. Dep., having “Turkish Lang.I: Phonology and Morphology” course. In the study, test-retest-formative test with control group research design was used. Before application, the groups were given pretest and after the application they were given final test. Three weeks after, the groups were given retention test. Pretest and retention test were the same but final test was equivalent test. After analysis, experimental method was not only more effective on the achievements in knowledge and comprehension dimension but also it was more effective on the retention of knowledge dimension.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı; öğretimi ayrıntılama kuramı uyarınca ve kuramın önerdiği bilişsel strateji uyaranları kısmında bellek destekleyicilere yer verilerek oluşturulan tasarımın, başarıya ve kalıcılığa etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2006–2007 yarıyılında Ahi Evran Ün. Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ikinci sınıf, birinci yarıyıl programında bulunan “Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi” dersini alan iki şubedeki 54 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öntest-sontest-izleme testi kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Gruplara uygulama öncesinde öntest, uygulama sonunda sontest, bitiminden üç hafta sonra da kalıcılık testi uygulanmıştır. Öntest ve kalıcılı testi için aynı test kullanılmış, sontest olarak ise denk farklı bir test kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deneysel yöntemin, bilgi ve kavrama düzeylerinde başarıya ve bilgi düzeyindeki kalıcılığa, geleneksel öğretim yaklaşımına göre daha çok katkı sağladığı bulunmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF