image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: WOMAN TYPE IN THE EPIC OF AK KAĞAN
Makale Eklenme Tarihi: 26.09.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir. Erkekler dış dünya ile ilgili faaliyetleri üstlenirken kadınlara ev içi faaliyet ve aile ilişkilerini düzenleme görevleri verilmiştir. Toplumun bir ferdi olan kadın, kendisine has yaratılış özelliğiyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Toplumun bu önemli ve vazgeçilmez varlığı, edebiyatın da temel konularından birini teşkil etmiştir. Destanlarda ve diğer folklorik ürünlerde kadın, çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. Diğer Türk destanlarında olduğu gibi Şor kahramanlık destanlarında da kadınlar önemli bir yer tutmaktadır. Çalışmamızda Şor kahramanlık destanlarından biri olan “Ak Kağan” destanında bulunan kadın tipleri incelenecektir. Önce Türk kültür tarihinde kadının bulunduğu yere kısaca değinilecek, ardından söz konusu destan metninde kadın tipleri ele alınacaktır.
Alternatif Dilde Özet: From the beginning of human history until the present day the society made the division of labor according to the gender and cultural values, social ecceptance and protocols were shaped according to this. While men were undertaking activities related to outside world, women were given the activities in house and the task of organizing family relationships. Women who are a member of society, with a unique creation feature has always been the focus of attention. This important and indispensable existence of society, has constituted one of the main issues in the literature. Women in epics and other folkloric products have been dealt with various aspects. As in the other Turkish epics women have an important place in Shors heroic epics. In this study, the type of woman living in the society of Shors mentioned in the epic of “Ak Kağan” will be studied. Firstly the woman’s location in the Turkish culture will be discussed briefly, after the type of woman in mentioned epic will be studied.

PDF Formatında İndir

Download PDF