image.jpg

Derginin Adı: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2009/4
Sayı: 4
Makale Başlık: A LITERATURE REVİEW ABOUT NUMBER OF SCALE POINTS OF ATTITUDE SCALES FOR MAEKETİNG RESEARCH
Makale Alternatif Dilde Başlık: A LITERATURE REVİEW ABOUT NUMBER OF SCALE POINTS OF ATTITUDE SCALES FOR MAEKETİNG RESEARCH
Makale Eklenme Tarihi: 17.10.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Pazarlama araştırmalarında kullanılan tutum ölçekleri genellikle 7+- 2 kategori kullanılarak oluşturulmakta ancak bu kullanımın arkasındaki tartışmalar çoğunlukla incelenmemektedir. Bu makalede pazarlama araştırmalarında kullanılan tutum ölçeklerindeki cevap alternatiflerinin sayısına ilişkin tartışmalar ele alınmıştır. Bu sayede araştırmacıların kullandıkları ölçek büyüklüklerine ilişkin daha geniş bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
Alternatif Dilde Özet: Attitude scales used in marketing research are usually formed by using 7 +- 2 number of scale points without e clear understanding of the theoretical background. This study is concerned with the debates over the number of scale points of attitude scales used in marketing research. In this way, it is intended to provide the researchers with a greater insight into the magnitude of the scales used by them.

PDF Formatında İndir

Download PDF