image.jpg

Derginin Adı: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2010/6
Sayı: 6
Makale Başlık: ANA SINIFINDA YAZIYA HAZIRLIK EĞİTİMİ ALMANIN İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF YAZI ÖĞRETİMİNE ETKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: EFFECTS OF THE WRITING PREPARATION IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION ON FIRST-GRADE WRITING EDUCATION
Makale Eklenme Tarihi: 17.10.2014
Okunma Sayısı: 19
Makale Özeti: Bu araştırma, ilkokuma yazma öğretimi sürecindeki bitişik eğik yazı çalışmalarının; okul öncesi eğitimi sırasında yazıya hazırlık eğitimi alıp almadıkları dikkate alınarak gözlenmesi, bu gözlemlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yazıya hazırlık çalışması alan (deney grubu) 53 öğrenci ile böyle bir hazırlık çalışması almayan (kontrol grubu) 60 öğrenci olmak üzere toplam 113 öğrenci katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla “Bitişik Eğik Yazı Becerisini Dereceli Puanlama Anahtarı” geliştirilmiştir. Araştırmada, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin yazı becerilerinin değerlendirildiği ölçütlere ilişkin puanlarının ana sınıfı eğitiminde bitişik eğik yazıya hazırlık eğitimi alıp almadığına göre farklılığı için iki bağımsız değişkenin ortak etkisi araştırıldığından bağımsız gruplar için iki faktörlü ANOVA uygulanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to analyze the cursive writing studies of the first graders according to the variables of attending cursive writing classes and socioeconomic classes. 53 students who attended cursive writing classes (experimental group) and 60 students (control group) who did not attend a cursive writing class participated in the study. Cursive writing skills, writing way, binding, writing rate, spelling and readability of the students’ writings, who were from low and middle socioeconomic classes, were evaluated in this study. In order to collect data, “Rubric of Cursive Writing Skill” was developed. The results of the study showed that the students in the experimental group, who attended cursive writing classes and were from middle socioeconomic class, were more successful. In this study, suggestions were made to develop cursive writing skill.

PDF Formatında İndir

Download PDF