image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2013/38
Sayı: 168
Makale Başlık: Aile Eğitim Çalışmaları: Bir Gözden Geçirme ve Meta-Analiz Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Parent Training Studies: A Review and Meta-Analysis
Makale Eklenme Tarihi: 29.11.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Aile eğitim çalışmaları özel eğitim hizmetleri alan bireylerin eğitimlerine birincil düzeyden etki eden en önemli desteklerden biridir. Engel sadece engelli bireyin değil aynı zamanda ailenin de yaşamını da etkilemektedir. Bu nedenle sorunlarla nasıl başedecekleri konusunda aileleri eğitmek önemlidir. Bu çalışmada ülkemiz araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalardaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin incelenmesi ve etki büyüklüğü hesaplaması ile de kullanılan bağımsız değişkenlerin etkililikleri incelenmiştir. Elde edilen 8 araştırmanın sonuçları bir araya getirilmiştir. Elde edilen veriler kullanılan yöntemlerin ailelere belli becerileri kullanmayı öğretmede etkili sonuçlara işaret etmektedir. İçerilen araştırma sayısının azlığı bu alanda önemli bir ihtiyaç olduğununda en önemli göstergesi olmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Parent training is one of the most important support types for the education of individuals with disabilities. Disability does not only affect the life of an individual with disability negatively but also his/her own family members. Therefore, training family members in how to deal with the problems they face is of utmost importance. This study examined the research studies in this area to determine on what dependent and independent variables were aimed in the studies, also effect-size calculations were completed to determine the effectiveness of independent variables used by the researchers. Eight studies were included in this study. The results indicated the effectiveness of the methods which were used as independent variables. Small amount of research reports also indicated to need of more work in this area.

PDF Formatında İndir

Download PDF