image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2013/38
Sayı: 168
Makale Başlık: Adaptasyon ve Doğal Seçilim Konusunda Geliştirilen Rehber Materyallerinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Alternatif Kavramlarının Giderilmesine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.11.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin anlamada zorluk çektikleri ve alternatif kavramlara sahip oldukları adaptasyon ve doğal seçilim konusunda rehber materyalleri geliştirmek ve sekizinci sınıf öğrencilerinin alternatif kavramların giderilmesine olan etkisini incelemektir. Araştırma 2009-2010 öğretim yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim görmekte olan 31 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmada ilk olarak literatürdeki çalışmalar incelenerek öğrencilerin konu ile ilgili kavramsal problemleri ortaya çıkartılmıştır. Adaptasyon ve Doğal Seçilim Kavram Testi öğrencilere, uygulamadan bir hafta önce ön test, uygulamadan hemen sonra son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın etkililiğini ortaya çıkarmak için aynı test, son testten iki ay sonra gecikmiş test olarak uygulanmıştır. Ön test, son test ve gecikmiş testler aracılığıyla elde edilen veriler SPSS 15.00 programına aktarılarak, bu verilerle tanımlayıcı istatistik ve çoklu karşılaştırma (post-hoc) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, adaptasyon ve doğal seçilim konusuna yönelik geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerde kavramsal değişimi gerçekleştirmede etkili olduğu ve öğrencilerdeki alternatif kavramları büyük oranda giderdiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bağlı olarak bir takım önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF