image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2013/38
Sayı: 168
Makale Başlık: Astronomi Kavram Testinin Geliştirilmesi - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Astronomi Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Development of Astronomy Concept Test for Determining Preservice Science Teachers’ Misconceptions About Astronomy
Makale Eklenme Tarihi: 29.11.2014
Okunma Sayısı: 17
Makale Özeti: Türkiye’de astronomi dersi fen bilgisi öğretmen adayları için oldukça yeni bir derstir. Fen bilgisi öğretmen adayları birçok fen dersi almış olmasına rağmen astronomi hakkında oldukça fazla kavram yanılgısına sahiptir. Bu kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması astronomi eğitimini kolaylaştırmak açısından gereklidir. Bu çalışmanın amacı özellikle 4. sınıftan 8. sınıfa kadar olan astronomi içeriği ile ilgili bir astronomi testi geliştirmektir. Bunun temel nedeni fen bilgisi öğretmen adaylarının özellikle bu içerik ile ilgili kavram yanılgılarını tespit etmektir. Fen bilgisi öğretmen adayları bir dönem boyunca astronomi dersinde günlük tutmuş ve test temel olarak bu günlükler üzerinden oluşturulmuştur. Pilot çalışmadan sonra testteki madde sayısı 18’e düşürülmüştür. Cronbach alfa değeri ana çalışma için 0.71 olarak hesaplanmıştır. Veri analizi fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi ile ilgili birçok kavram yanılgısına sahip olduklarını göstermiştir. Ölçekti sorular çoktan seçmeli olup buna ek olarak her soru sonunda katılımcıların cevaplarından emin olup olmadığı sorulmuştur. Sonuçlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının doğru cevap verdikleri soruların büyük çoğunluğunda verdikleri cevaplardan emin olmadıklarını ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: Astronomy is fairly a new course for preservice science teachers in Turkey. Regardless of many science courses taken, preservice science teachers hold several misconceptions about astronomy. It is essential to find out those misconceptions to facilitate astronomy teaching. The aim of this study is to develop a new astronomy instrument specifically related to the topics of grade 4 through grade 8. The main reason for that is to find out preservice science teachers’ astronomy misconceptions specifically related to these topics. Preservice science teachers wrote journals after each astronomy class during a semester and the test has been developed mainly based on these journals. After a pilot study, the instrument had reduced to 18 items. The cronbach alpha value determined as 0.71 for the main study. Data analyses showed that preservice science teachers hold several misconceptions about astronomy. The instrument is a multiple choice test, but in addition participants asked to state if they were sure or not sure of their answers at the end of each question. Results showed that the majority of preservice science teachers that gave correct answers were not sure of their answers.

PDF Formatında İndir

Download PDF