image.jpg

Derginin Adı: İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Obstacles on the Practice of the Ethical Principles in Journalism and Some Solutions
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2014
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Makalede gazetecilik meslek etik ilkeleri ele alınmıştır. Etik ilkelerin kapsamı ve sınırları incelenmiştir. Bu çerçevede gazetecilerin meslek ilkelerini uygulamasını engelleyen etmenler araştırılmış ve bunlara ilişkin bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Professional ethical principles of journalism are discussed in the article. Scope and limits of the ethical principles are examined. In this regard, the factors that prevent the practice of the professional ethical principles are analyzed and some solutions are reconsidered.

PDF Formatında İndir

Download PDF