image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Bir Bilimsel İhtilaf Örneği: LSD ve Mistik Tecrübe
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Scientific Controversial Sample: LSD and Mystical Experience
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2014
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bilimsel problemlerin yanıtı her zaman net bir şekilde verilmeyebilir. Bu gibi durumlarda bilimsel ihtilafın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunun bir örneği de mistik tecrübe ile sanrı gördüren ilaçların etkilerinin aynı olup olmadığı konusunda yaşanmaktadır. Böylesine ihtilaflı konular bilim sosyolojisinin alanına girmektedir. Bu çalışma, bilim sosyolojisi içinde önemli bir yer tutan, pozitivist ve konstrüktivist yaklaşımlar kullanarak söz konusu ihtilafı kısaca analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Answers to scientific problems may not be always clear-cut. In such cases, it is inevitable for scientific controversies to emerge. One example of this is discussed about whether the effects of mystical experience are the same as hallucination drugs. These kind of controversial topics are included in sociology of science. This paper aims to analyze this controversial topic briefly by using positivist and constructivist approaches within sociology of science.

PDF Formatında İndir

Download PDF