image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2012/37
Sayı: 166
Makale Başlık: Autonomy and European Language Portfolio Use among Turkish Adolescents
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 2.12.2014
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Avrupa Dil Gelişim Dosyası (ADGD) kullanımı dikkate alındığında ergenlerin özerklik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını, ve ADGD kullanımı ve özerklik gelişimlerinin İngilizce başarıları üzerindeki etkilerini incelemektir. Ayrıca, ADGD’nın ve özerklik geliştirmeye yönelik stratejilerin nasıl kullanıldığı mercek altına alınmıştır. Çalışmanın katılımcıları Ankara ve Adana’da iki özel ilköğretim okulundaki 309 6-8. Sınıf öğrencisi ve 11 öğretmendir. ‘Aşamalı açıklayıcı’ araştırma modeli kullanılmıştır. Sonuçlar ADGD kullanmayan öğrencilerin ‘Ergen Özerklik Ölçeği’ ve ‘Dil Öğrenme Özerklik Ölçeği’ puanlarının ADGD kullanan öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. ‘Dil Öğrenme Özerklik Ölçeği’puanları İngilizce başarısının anlamlı yordayıcısıdır. ADGD kullanımının özerk öğrenme stratejileriyle desteklenmediği anlaşılmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF