image.jpg

Derginin Adı: Eğitim ve Bilim
Cilt: 2012/37
Sayı: 166
Makale Başlık: Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk, Alan ve Hacim Ölçülerindeki Performansları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sixth Grade Students’ Performance on Length, Area, and Volume Measurement
Makale Eklenme Tarihi: 2.12.2014
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, altıncı sınıf öğrencilerinin uzunluk, alan ve hacim ölçüleri konularındaki kavramsal ve işlemsel bilgilerini ve sözel problem çözme becerilerini araştırmaktır. Çalışmanın verileri, Ankara ilinde bulunan devlet ilköğretim okullarında öğrenim gören 445 altıncı sınıf öğrencisinden Kavramsal Bilgi Testi, İşlemsel Bilgi Testi, ve Sözel Problem Testi yoluyla toplanmıştır. Bulgular, ölçüler konusunun temelini oluşturan kavramların anlamlandırılması ve koordinasyonunu gerektiren sorulara göre, öğrencilerin işlemsel bilgiye dayalı sorularda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin hem testlerdeki başarısı arasında hem de ölçüler konusunun alt boyutları (uzunluk, alan ve hacim) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, öğrencilerin testlerde gösterdikleri genel başarı, önceki döneme ait matematik dersi genel başarı notuna göre anlamlı olarak farklılaşırken, cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to investigate sixth grade students’ conceptual and procedural knowledge and word problem solving skills in the domain of length, area, and volume measurement. Through Conceptual Knowledge, Procedural Knowledge, and Word Problem Tests, data was collected from 445 sixth-grade students attending public primary schools in Ankara, Turkey. The findings revealed that the students were more successful in computational tasks than tasks requiring acquisition and coordination of underpinnings of measurement. A significant relationship not only between the tests, but also between the domains of measurement was observed. The overall performances of the students on the tests significantly differed according to previous mathematics achievement, but no gender difference was observed.

PDF Formatında İndir

Download PDF