image.jpg

Derginin Adı: bilimname: Dusunce Platformu
Cilt: 2014/1
Sayı: 26
Makale Başlık: Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Caring: A Feminist Approach to Moral Education
Makale Eklenme Tarihi: 8.12.2014
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Ahlak eğitimi yaklaşımlarından biri olan özen yaklaşımı (care approach), bazı feministler tarafından ortaya konulan özen etiğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu ahlak eğitimi yaklaşımını anlamak için öncelikle özen etiğinin ne olduğu ve onun özellikleri bilinmelidir. Bu çalışmada birinci olarak özen etiğinin özellikleri ve diğer etik türleriyle olan ilişkisi ele alınacaktır. İkinci olarak bu etiğe dayalı olarak geliştirilen ahlak eğitiminde özen yaklaşımının temel özellikleri ve bu yaklaşımın ahlak eğitimi için önerdiği model ele alınacaktır. Üçüncü olarak, özen yaklaşımının diğer ahlak eğitimi yaklaşımlarıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Son olarak ise özen yaklaşımının sınıf ve okul ortamında nasıl kullanılabileceğiyle ilgili öneriler sunulacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Care approach to moral education was developed on the basis of care ethics by some feminists. One must first know what care ethics and its features are in order to understand this approach. In this study, firstly, the features of care ethics and its relationship to other types of ethics will be discussed. Secondly, based on care ethics, I discuss the basic features and model of care approach in moral education. Thirdly, the similarities and differences of care approach with respect to other approaches in moral education will be presented. Finally, ways of using this approach in the classroom and school environment will be presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF