image.jpg

Derginin Adı: bilimname: Dusunce Platformu
Cilt: 2014/1
Sayı: 26
Makale Başlık: The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students
Makale Alternatif Dilde Başlık: Psikolojik Gerilimin Sudanlı Ortaokul Öğrencilerinin Özsaygısı Üzerine Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 8.12.2014
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Psychological Stress and self-esteem are common issues that everyone has had to cope with at some time in their lives. The purpose of this study was to discover if there is a correlation between Psychological stress and self-esteem. (350) Sudanese secondary school students were used for this study. The participants were secondary school students attending Al. Kamleen Locality, located in Gezira State-Sudan. Participants were surveyed to measure their psychological stress and self-esteem. Psychological stress scale for Fontana & Rida Abouserie, and Rosenberg self-esteem scale (RSES;1965) were used to measure the participants’ psychological stress, and self-esteem. A Pearson correlation was calculated examining the relationship between subjects' psychological stress and self-esteem. A negative significant correlation was found (r = 0.64-, p < .001). Psychological stress was related to self-esteem. In Psychological stress, there are statistical significant differences due to gender, in favor of females, and due to residence, in favor of urban. In Self-esteem, also, there are statistical significant differences due to gender, in favor of females, and due to residence, in favor of urban.
Alternatif Dilde Özet: Psikolojik gerilimler ve özsaygı, herkesin hayatının bazı dönemlerinde başa çıkmak zorunda olduğu yaygın konulardır. Bu makalenin amacı, psikolojik gerilimler ile özsaygı arasında bir ilişki varsa bunu keşfetmektir. Bu çalışma 350 Sudanlı ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, Sudan’ın Gezira eyaletinde bulunan Al. Kamleen bölgesinde yer alan ortaokul öğrencileridir. Katılımcılar, psikolojik gerilim ve özsaygıları ölçülmek maksadıyla incelenmiştir. Katılımcıların psikolojik gerilim ve özsaygılarını ölçmek için Fontana & Rida Abouserie Psikolojik Gerilim Ölçeği ve Rosenberg Özsaygı Ölçeği (RSES; 1965) kullanılmıştır. Deneklerin psikolojik gerilim ve özsaygılarını incelemek için Pearson korelasyon tekniği kullanılmıştır. Negatif önemli bir ilişki belirlenmiştir (r = 0.64-, p <.001). Psikolojik gerilim, özsaygı ile ilikilidir. Psikolojik gerilimde, cinsiyet açısından bayanlar ve yerleşim yeri açısından da şehirde ikamet edenler lehine istatiktiksel açıdan önemli farklılıklar vardır. Aynı zamanda özsaygıda da cinsiyet açısından bayanlar ve yerleşim yeri açısından da şehirde ikamet edenler lehine istatiktiksel açıdan önemli farklılıklar vardır.

PDF Formatında İndir

Download PDF