image.jpg

Derginin Adı: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2009/12
Sayı: 21
Makale Başlık: ANTONİO GRAMSCİ VE “HEGEMONİK OKUL”
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 23.03.2011
Okunma Sayısı: 93
Makale Özeti: Makalenin Temelleri: talyan düsünür A. Gramsci'nin, egitim-ögretim hakkındaki görüslerini tartısmaktır. Antonio Gramsci “Hapishane Defterleri ve Mektuplar” adlı eserlerinde, okulun hegemonik bir islev gördügü tezini ileri sürer. Marksist bir teorisyen olarak Gramsci, devrimci sosyal degisme ile ilgilenir. Onun çalısmalarının temeli sosyo-ekonomik ve politik statükoyu elestirmeye dayanır. Ona göre okul, sosyal hegemonyanın bir parçasıdır. Fakat paradoksal olarak Gramsci'nin, egitim-ögretim yöntemi ve müfredat konusunda önerdigi reçete özünde devrimci degil muhafazakârdır. Çünkü o egitim-ögretim sürecinde disipline özel bir önem atfeder. Makalenin Amacı: A. Gramsci'nin devrimci politik ve sosyal teorisi ile muhafazakârlıgı arasındaki çeliskiyi göstermektir. Makalenin Yöntemi: A. Gramsci'nin eserlerinden hareketle onun egitim hakkındaki elestirel görüslerini irdelemektir. Tartısma ve Sonuç: Gramsci’inin kendi döneminin egitim sistemine yaptıgı elestiriler ve bu elestirilerin gerekçelerine (sosyo-ekonomik ve politik) yer verilmistir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF