image.jpg

Derginin Adı: Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: OTTOMAN BALKAN HERITAGE AND THE CONSTRUCTION OF TURKISH NATIONAL IDENTITY
Makale Alternatif Dilde Başlık: Osmanlı Balkan Mirası ve Türk Millî Kimliğinin Oluşumu
Makale Eklenme Tarihi: 31.12.2014
Okunma Sayısı: 27
Makale Özeti: This study covers the influence of Ottoman Balkan Heritage on the construction of Turkish national identity.In order to shed light on the intricate correlation among the Ottoman heritage, the Balkans and Turkish national identity, thisarticle presents thatwhile the Turkish republicanelite took a negative stance on the Ottoman Empire to create a secular nation-state,Balkanmigrants’ view on Islam as the main component of their identity helped to shape the creation of Turkish national identity
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma Osmanlı Balkan mirasının Türk millî kimliğinin oluşturulmasındaki etkilerini incelemektedir. Osmanlı mirası, Balkanlar ve Türk millî kimliği arasındaki münasebeti aydınlatabilmek amacıyla araştırma şu hipotezi sunmaktadır: Her ne kadar cumhuriyetçi Türk eliti laik bir ulus devlet inşa etmek amacıyla Osmanlı Devleti’ne karşı olumsuz bir tavır almışsa da, Balkan göçmenlerinin İslam’ı millî kimliklerinin ana unsuru olarak görmesi Türk millî kimliğinin oluşturulmasında önemli bir etken olmuştur

PDF Formatında İndir

Download PDF