image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION
Cilt: 2010/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Amerika’daki otizmli çocukların Avrupalı Amerikan ve Asyalı Amerikan ailelerinde ebeveynlerin kardeş ilişkilerini sosyalleştirmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Parents socializing sibling relationships in European American and Asian American families of children with Autism in the United States
Makale Eklenme Tarihi: 26.01.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışma Avrupalı Amerikan ve Asyalı Amerikan ailedeki ebeveynlerin nasıl kardeş ilişkilerini sosyalleştirdiğini araştırmıştır. Ailelerin otizm hakkındaki inanışlarını ve bu inanışların normal gelişim gösteren çocukların engelliliğe yönelik farkındalıklarının oluşması üzerine etkisini ve ebeveynlerin kardeşlik ilişkisi için beklentilerini açıklamaktayız. Ayrıca ebevenylerin kardeş ilişkilerinin sosyalleşmesindeki rolü belirtilmektedir. Analizler ebeveynlerle derinlemesine gerçekleştirilen mülakatlara dayanmıştır. Bulgular iki grup ebeveylerin inanç, beklenti ve uygulamalar konularında farklılıklar gösterdiklerini belirtmektedir. Kardeşlik ilişkisi çıktıları da iki grup ailede farklılık göstermiştir. Araştırma için yansımalar açıklanmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This study examined how parents in a European American and an Asian American family socialize sibling relationships. We describe parents’ beliefs about autism and how these beliefs influence awareness-building of disability in their typically developing children and the expectations that parents have for sibling relationships. The role of parents in socializing sibling relationships is also described. Analyses were based on in-depth interviews with parents. Findings indicate that the two sets of parents differed in their beliefs, expectations, and practices. Sibling relationship outcomes also differed in the two families. Implications for research are described.

PDF Formatında İndir

Download PDF