image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION
Cilt: 2010/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Almanya’da Erken Yardım Sistemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Early-Aid-System in Germany
Makale Eklenme Tarihi: 26.01.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Yazarlar Almanya’daki Erken Yardım Merkezlerinin tarihi hakkında genel bilgi sağlamaktadırlar. Sağlanan hizmetlerin yasak dayanaklarının yanı sıra bu hizmetleri sağlamak için gerekli uzmanlık satandartlaro açıklanmaktadır. Erken müdahale hizmetlerinin başlamasından bu yan toplumdaki değişimler ve günümüzde çocukların farklı ihtiyaçları, aile odaklı eğitim hizmetleri yaklaşımının ve bölümler arası işbirliğinin yararlı olduğunu gösteren bir durum araştırması ile açıklanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The authors give an overview of the history of Early Aid centers in Germany. The legislative basis for the services provided as well as the professional standards required to provide these services are explained. Changes in society and different needs of children today in comparison to the beginning of early intervention services are described with a case example illustrating the benefits of a family centred approach and interdepartmental cooperation.

PDF Formatında İndir

Download PDF