image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ali Emîrî Efendi’nin Hanedan Sevgisi ve II. Abdülhamid’e Yazdığı Levâmi’ü’l-Hamîdiyye Adlı Eseri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.01.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 1857’de Diyarbakır’da doğan Ali Emîrî Efendi, Millet Kütüphanesi’nin kurucusu, şair, araştırmacı ve kitapseverdir. Emîrî’nin istinsahını yaptığı metinler hariç; toplamda 16 manzum ve mensur eseri vardır. Emîrî’nin eserlerinin 3 tanesi padişahların divanlarındaki şiirlere yaptığı tahmislerden oluşur. Bunların dışında II. Abdülhamid’e yazdığı şiirleri ihtiva eden Levâmi’ü’l-Hamîdiyye adını verdiği bir eseri daha vardır. Bu makale Ali Emîrî’nin Osmanlı padişahlarına duyduğu hayranlığı, O’nun padişahlara yazmış olduğu şiirleri üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF