image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.1.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Teknolojik gelişme beraberinde ekonomik kalkınma ve büyümeyi getirmektedir. Bu yüzden, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Türkiye’nin bu konuya verdiği önem tartışılmaz. Ancak, günümüzde ulaşılan gelişme düzeyi yeterli görülmemektedir. Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri olmaları nedeniyle önem kazanır. Bu çalışmayla amaçlanan, Türkiye’nin teknoloji politikaları doğrultusunda teknoparkların öneminin vurgulanması ve bunlara sağlanan vergi avantajları hakkında bilgi vermektir. Çalışmada, öncelikle teknoloji politikalarının gelişimi açıklanmış ve teknoparkların bu politikalardaki yeri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Türkiye için teknolojik gelişmede önemli rolü olan teknoparklara yönelik vergi avantajlarının geniş kapsamlı olduğu ve uzun bir dönem boyunca da söz konusu desteklerin devam edeceği vurgulanacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF