image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Yeşil Finans Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.02.2015
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Son yılların gündemini önemli ölçüde etkileyen küresel ısınma, devlet ve işletmelerin çevreye duyarlılığını artırmıştır. Finans sektörü ise bu konuya yeşil finansal ürünler ile katılmıştır. Bu anlamda çalışmada öncelikle “yeşil finans” kavramı genel hatlarıyla verilmiş ve yeşil finansal ürün ve hizmetler tanıtılmıştır. Ardından yeşil finansmanın dünyadaki uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirliği irdelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF