image.jpg

Derginin Adı: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Maliyet Yönetimi ve KOBİ'lerin Farkındalıkları: Ampirik Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.02.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Son yıllarda gelişen teknoloji, artan rekabet ve yeni pazarlara girme isteği işletmeleri mevcut yönetim tekniklerini geliştirmeye veya yeni teknikler kullanmaya zorlamaktadır. Teknolojinin üretim tekniklerini farklılaştırması, rekabet ve piyasada oluşan fiyatlara etki edememe, üretim maliyetlerini kaliteden ödün vermeden azaltma yönündeki çalışmaları artırmıştır. Geçmişte işletme stratejilerini belirlemede finansal muhasebe bilgileri yeterli görülürken, günümüzde maliyet ve yönetim muhasebesi bilgilerini etkin şekilde birleştiren maliyet yönetiminin önemi artmıştır. Üretim/hizmet maliyetlerinin hesaplanması, kontrol edilebilmesi, raporlanması ve bu bilgilerin karar alımlarında kullanılmasını sağlayan maliyet yönetimi son yıllarda büyük ölçekli işletmelerde yer alan ve etkin yönetime olanak sağlayan bir sistemdir. Bu araştırmada maliyet yönetiminde uygulanan yöntemler tanıtılmış, KOBİ’lerde bu yöntemlerin kullanımı ve ilgililerin bu konudaki farkındalıkları araştırılmıştır. Çalışmada Ankara ili Ostim Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli sektörlerdeki 71 KOBİ’nin maliyet yapısı, maliyet yönetimi sisteminde kullanılan yöntemler ve katılımcıların maliyet yönetimi konusundaki farkındalıkları anket yöntemi ile ölçülmüş ve SPSS 16.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda maliyetlerin izlendiği ayrı birime sahip olan ve istihdama katkısı yüksek olan KOBİ’lerde maliyet yönetimi konusundaki farkındalıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF