image.jpg

Derginin Adı: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Cilt: 2014/22
Sayı: 3
Makale Başlık: ACADEMIC KNOWLEDGE AND PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT IN A DEVELOPING UNIVERSITY: A CASE STUDY
Makale Alternatif Dilde Başlık: GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜNIVERSİTEDE AKADEMİK BİLGİ VE KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ: BİR ÖRNEK DURUM ÇALIŞMASI
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study aimed to find out the approaches of academic staff towards Personal Knowledge Management (PKM) in a developing university in Northern Cyprus by focusing on the four PKM strategies and techniques, i.e. obtaining, saving, using, and sharing knowledge. The study was designed as a case study where a questionnaire was distributed to all academics at the university. Mean scores and independent sample t-tests were used in the analysis. The findings suggest that in this developing university, general attitudes of the staff towards PKM strategies are positive. However, while strategies for effectively using and saving knowledge were widely used, strategies for obtaining new information and sharing it with colleagues were not so popular. Significant differences were found in all dimensions between the staff who had publications at national scientific meetings and those who hadn’t.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma Kuzey Kıbrıs’ta gelişmekte olan bir üniversitede çalışan akademik personelin Kişisel Bilgi Yönetimi’ne (KBY) karşı olan tutumlarını bilgi edinme, saklama, kullanma ve paylaşma boyutlarını ele alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma bir durum çalışması olarak desenlenmiş olup, üniversitedeki tüm akademik personele konuyla ilgili hazırlanan bir anket dağıtılmıştır. Veri analizi ortalama ve t-test hesaplamaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular sözkonusu üniversitede akademik personelin KBY’ne olan genel tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, bilgiyi kullanma ve saklama yöntemleri etkili biçimde kullanılırken, yeni bilgi edinme ve bilgi paylaşımına yönelik yöntemlerin akademisyenler arasında pek yaygın olmadığı ortaya çıkmıştır. Analiz edilen tüm boyutlarda ulusal toplantılarda bilimsel yayını bulunan ve bulunmayan akademisyenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF