image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: MALTA YARGILAMASI ve ÖNEMI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Malta Trial and Its Importance
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: 1915 olaylarının soykırım olduğuna ilişkin ulusal veya uluslararası hiçbir mahkeme kararı yoktur. Aksine, soykırım iddialarını boşa çıkaran uluslararası bir yargı kararı vardır ve elimizdedir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler yüzü aşkın Osmanlı yetkilisini, “Ermenileri toplu olarak katlettikleri” iddiasıyla tutuklamış ve Malta Adası’nda adli soruşturmaya alınmıştır. Soruşturmayı İngiltere’nin en üst adli soruşturma kurumu olan Londra’daki İngiliz Kraliyet Başsavcılığı yürütmüştür. İngiliz Hükümeti’nin, Malta’daki tutuklu Türklerin yargılanıp cezalandırılması için her türlü çabayı göstermesine karşın, Kraliyet Başsavcılığı soruşturmayı “takipsizlikle” sonuçlandırmıştır. “Bir İngiliz hukuk mahkemesince kabul edilebilir katliam kanıtı bulunamadığı” gerekçesiyle “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetmiştir. Malta Yargılaması tarihimizin önemli bir sayfasıdır. Ermeni soykırım iddialarını bütün boyutlarıyla boşa çıkaran hukuki ve tarihi sonuçları vardır. Ancak unuttuğumuz, bize unutturulmuş olan bir sayfadır bu.
Alternatif Dilde Özet: There aren’t any national or international court decisions about the fact that the events of 1915 are genocide. On the contrary, there is an international judicial decision which invalidates the genocide claims and it is in our hands. British arrested more than a hundred Ottoman authority for the allegation that they massacred the Armenians collectively and it was taken to the forensic investigation in Island of Malta. British Royal Prosecutor in London which is the uppermost criminal investigation agency has conducted the investigation. Although The British Government made great efforts the imprisoned Turkish in Malta to be judged and punished, Royal Prosecutor concluded the investigation with nolle. It adjudged not to prosecute with the justification that an acceptable slaughter proof couldn’t be found by a British law court. The judgment of Malta is an important page of our history. It has got legal and historical results frustrating Armenian genocide allegations with all aspects. But it is a page that we forgot, was made to forget.

PDF Formatında İndir

Download PDF