image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ERMENI TARIH DERS KITAPLARINDA 1915 OLAYLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Events of 1915 in Armenian History Textbooks
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada özetle Ermenistan Cumhuriyeti’nde ilköğretim tarih ders kitabı olarak okutulmakta olan kitaplarda 1915 Olayları’nın nasıl ele alındığı değerlendirilecektir. Bu kapsamda ilk olarak Ermenistan’da mevcut Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulmakta olan tarih ders kitaplarından özellikle 8 ve 11 sınıf tarih ders kitapları temin edilecektir. Çalışmada 8 ve 11 sınıf Tarih ders kitaplarının seçilmesinde bu ders kitaplarında diğerlerine oranlar 1915 konularına daha fazla yer verilmiş olunmasıdır. Daha sonra bu ders kitaplarında söz konusu verilerin nasıl bir bakış açısı ile ele alındığı üzerinde durulacaktır. Anılan verilerden hareketle 1915 Olayları’nın Ermenistan’da ilköğretim çocuklarına nasıl anlatıldığı ve bu sunuş şeklinin Türkler ve Ermenilerin birbirini algılamasında nasıl bir etkiye sahip olduğu değerlendirilecektir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, how the events of 1915 have been approached in the books being taught as history textbooks in primary schools in Republic of Armenia is going to be evaluated. In this context, firstly, especially 8th and 11th grade’s history textbooks are going to be provided from the textbooks being taught by the current Ministry of Education in Armenia. In this study, the textbooks of the 8th and 11th grade were chosen because the issues of 1915 have been placed more in these textbooks than others. Later, It is going to be focused on from which perspective the said data have been dealt with in these textbooks. .How the events of 1915 are explained to the children in primary school in Armenia and what an influence this presentation has had on the perception of Turks and Armenians each other are going to be evaluated starting from the taken data.

PDF Formatında İndir

Download PDF