image.jpg

Derginin Adı: TESAM AKADEMİ
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: KIBRISTA ERMENI TOPLUMUNA KESITSEL BIR BAKIŞ: 1915–1963
Makale Alternatif Dilde Başlık: Armenian Community in Cyprus at a Glance: 1915-1963
Makale Eklenme Tarihi: 17.02.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Birinci Dünya Savaşı sürerken yaşanan ve yansımaları günümüze kadar süren Ermenilerin Sevk ve İskânı’nın ardından pek çok Ermeni Anadolu topraklarından ayrılırken bir kısmı da Akdeniz adası Kıbrıs’ı kendilerine mesken tutarlar. Ermenilerin Ada’da 1914 sonrasında başlayan bu macerası Kıbrıs yakın tarihine Kanlı Noel olarak geçen ve Akritas Planı adı verilen plana göre adadaki Türklerin tamamen ortadan kaldırılmasıyla adanın Yunanlaştırılmasını hedefleyen Rum saldırılarına kadar devam edecektir. 1964 yılına kadar Kıbrıs Adası’nda Kıbrıslı Türklerle barış ve huzur içerisinde yaşayan Ermeniler bu tarihten sonra önce adanın güneyine, daha sonra da ada dışına göç etmeye başlarlar. Bu çalışma kapsamında Kıbrıs’ta Türk-Ermeni ilişkileri sosyal hayatın çeşitli özellikleri dikkate alınarak ortaya konmaya çalışılacaktır. Lokmacı Barikatı’na adını veren Kayserili Ermeni’den, Adaya “kar hoşafını” ilk defa götüren Ermeni’ye kadar birçok Ermeni Ada’da sosyal hayatın güzellikleri ve renkleri olarak yaşarlarken Rum tedhiş örgütü EOKA’nın baskılarına dayanamayarak Türk dostlarını, anılarını, geçmişlerini ve her şeylerini bırakarak adadan kaçmak zorunda kalırlar. Bu çalışma yaklaşık 50 yıllık sürece ışık tutmak amacıyla kaleme alınmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Subsequent to Armenian Relocation that has appeared during WWI and has had the reflections even today, a good many Armenians living in Anatolia start leaving Anatolia and some move to the island named Cyprus in the midst of Mediterranean. The Armenian adventure on the island, starting in 1914 will continue up to 1964, and will last about 50 years in which the Bloody Christmas has come to the surface in the light of Akritas Plan aiming to murder all the Turkish Cypriots and making the island Hellenic. Armenians living on the island in peace and harmony together with Turkish Cypriots up to 1964 firstly start to migrate to the southern Cyprus and then abroad. This scientific study will focus on Armenian relations on the island regarding to a good variety of the characteristics of the social life. A good many Armenians starting with the one giving his name to Lokmacı Barikatı/Lokmacı Barrier to the one bringing kar hoşafı/ice soap to the island have lived in Cyprus as the beauty and the color of the social life, but unfortunately they couldn’t have endured EOKA atrocities in Cyprus and left all their memories, past, Turkish friends and all their belongings back and escaped from the island. This scientific study will get prepared so as to enlighten the 50-year period of Armenian life in Cyprus.

PDF Formatında İndir

Download PDF